Verplicht openbaar overnamebod op Sabca

Blueberry BV (“Blueberry”) brengt een verplicht openbaar overnamebod in contanten gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod uit op alle aandelen uitgegeven door Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques NV (“Sabca”) die niet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van Blueberry. In het kader hiervan heeft Blueberry een prospectus opgesteld en heeft de raad van bestuur van Sabca een memorie van antwoord opgesteld. Deze documenten zijn hieronder beschikbaar.

Offre publique d’acquisition obligatoire sur Sabca

Blueberry SRL (« Blueberry ») lance une offre publique d’acquisition obligatoire en espèces suivie d’une offre de reprise simplifiée sur l’ensemble des actions émises par Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques SA (« Sabca ») n’étant pas encore détenues directement ou indirectement par Blueberry. Dans ce cadre, Blueberry a préparé un prospectus et le conseil d’administration de Sabca a préparé un mémoire en réponse. Ces document sont accessibles ci-dessous.

Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het openbaar overnamebod van Blueberry op Sabca

Publication des résultats de la période initiale d’acceptation de l’offre publique d’acquisition par Blueberry sur Sabca

Bekendmaking van de resultaten van het uitkoopbod van het openbaar overnamebod van Blueberry op Sabca

Publication des résultats de l’offre de reprise de l’offre publique d’acquisition par Blueberry sur Sabca

Get to know
our vision

By 2025, Sabena Aerospace will be one of the most recognized independent aviation services provider in the EMEA countries for delivering unique and innovative solutions to both regular and complex needs. Sabena Aerospace is aiming at becoming a worldwide proximity partner, bringing its expertise wherever needed.

read more